Machinebreuk

Een verzekering machinebreuk vergoedt de plotse en onvoorzienbare schade, die uw machines en/of installaties hebben opgelopen ingevolge :

  • verkeerde handeling
  • eigen gebrek of defect van de machine
  • inwerking van de omgeving
  • natuurkrachten

In aanvulling kan u eveneens de waarborg "Bedrijfsschade na machinebreuk” onderschrijven, waardoor de financiële schade ingevolge de schade aan uw machine en/of installatie eveneens wordt vergoed.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekering machinebreuk!