Verzekeringen Expatriates

Expatriates

Expatriates” zitten wel ver van huis, maar dat betekent niet dat zij moeten inboeten op gebied van Sociale Zekerheid of op gebied van verzorging. En wanneer zij helemaal afgezonderd zitten in een land waarvan zij de taal niet spreken of de finesses niet begrijpen, zullen zij het in pijnlijke situaties (hospitalisatie, ziekte, …) zeker op prijs stellen om zich te kunnen uitdrukken in hun eigen taal. Op zo ’n momenten weet men een goede verzekering met een degelijke bijstand naar waarde te schatten.

Eén van de hoofdbekommernissen van "expatriates"of van de bedrijven die de "expatriates"te werk stellen, is het behoud van het welzijn en de sociale zekerheid. Ofwel komt noch de sociale zekerheid van het gastland, noch die van hun vaderland tussen tijdens de speciale periode van hun verplaatsing. Ofwel is er totaal geen sociale zekerheid in het land waar zij zich moeten vestigen.  Elke “expat” is verschillend van een andere en de leeftijd, duurtijd van de missie, gastland, bestaande verzekeringen, … zijn allemaal elementen die de verzekeringswaarborgen en –premie van een correcte verzekering voor “expatriates” kunnen beïnvloeden.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekering voor expatriates!

Allianz World Wide Care

“VERCOMO” werkt voor zijn "expatriates" voornamelijk samen met de maatschappijen "Allianz Worldwide Care"en met "DKV".   Ze kunnen een zeer goede polis aanbieden, die specifiek ontwikkeld werd voor “expatriates”, en bijgevolg op hun lijf geschreven is. Deze polis werd ontwikkeld met de Internationale verzekeringsgroep "Allianz" onder de naam "Allianz World Wide Care". Allianz Worldwide Care is een hospitalisatieverzekering met een luik bijstand dat speciaal werd uitgewerkt om aan de behoeften van de “expatriates” te voldoen.

Er is een prachtig werkend Call Center, welk antwoord geeft op het alledaagse beheer van de contracten, de bijvoegsels, de algemene voorwaarden enzovoort, en dit in maar liefst 13 verschillende talen. Een ganse equipe van gespecialiseerde dokters en verplegers staan ter beschikking via de Medische infolijn, indien u bepaalde medische vragen heeft. Dit alles 24 uur op 24, 7 dagen op 7, ten dienste van de cliënten in klare en begrijpelijke taal.

Kenmerken Allianz World Wide Care

  • De “expatriates” genieten de zgn. "treatment guarantee" : vóór de hospitalisatie krijgt de patiënt van de verzekeraar de goedkeuring voor de tegemoetkoming. Zo hoeft hij zich geen zorgen te maken over de financiële aspecten. Allianz World Wide Care heeft met ontelbare hospitalen over de ganse wereld hiervoor een akkoord afgesloten. Met die hospitalen waarmee een akkoord werd bekomen, zal er een rechtstreekse betaling gebeuren van de ziekenhuisfacturen door de verzekeraar.
  • De terugbetaling van de kosten gebeurt in de gekozen munteenheid, via een cheque of met een overschrijving naar de gekozen bank.
  • Samen met de polis, wordt een ‘Welcome Pack’ afgeleverd, dit omvat gepersonaliseerde kaarten voor alle verzekerde gezinsleden, een boek met daarin alle hospitalen over de ganse wereld, waarmee Allianz WWC een akkoord heeft, alle nuttige telefoonnummers en de te volgen procedure ...
  • D.m.v die gepersonaliseerde kaart, kan de verzekerde on-line zijn polis raadplegen, zijn adres, telefoonnummer, bankrekening, ... wijzigen, nagaan hoe een bepaald dossier evolueert, enzovoort.
  • ...

In Patient Plans

Er zijn 4 verschillende (in patient plans) hospitalisatieverzekeringen, gaande van een maximale terugbetaling van 1.125.000 € tot 2.250.000 € per verzekerde en per jaar. Verder verschillen deze 4 mogelijkheden inzake waarborgen, waardoor elke verzekerde een polis op maat kan onderschrijven.

Out Patient Plans

In aanvulling op deze hospitalisatieverzekering, bestaan er 3 (out patient plans) mogelijkheden voor de terugbetaling van de kosten van Externe Consultaties. Zelfs de kosten van vaccinaties, diagnose, raadplegen van een specialist, chiropractor, osteophaat, homeopaat, acupunctuur, ... zijn hierin begrepen. Deze waarborg kan eveneens in aanvulling of zelfs ter vervanging genomen worden van dat stuk bij DOSZ, welke dient voor de terugbetaling van de Medische Kosten.

Dental Plans

Nog in aanvulling op de hospitalisatiepolis kan er een keuze gemaakt worden tussen 2 dental plans. Het ene plan betaalt de kosten voor tandverzorging terug tot 100 %, het andere tot 80 % van de gemaakte kosten. Bovendien is er ook een waarborg voorzien voor de periodieke tandartsbezoeken, orthodontie en tandprothesen.

Repatriation Plan

Als laatste mogelijke aanvulling bestaat er een repatriation Plan. Hierdoor kan de verzekerde opteren om voor een bepaalde opname naar het hospitaal van zijn of haar thuisland te gaan, dicht bij familie en vrienden. De kosten om de verzekerde ter plaatse te brengen, worden dan door de verzekeringsmaatschappij volledig betaald.

www.allianzworldwidecare.com
www.dkv.be