Voorzorg

Als we spreken over “sparen”, “beleggen” of “lenen” denken vele mensen meteen aan hun bankinstelling.

Wist u trouwens dat uw geld door een spaarverzekering via uw verzekeringsmakelaar ongetwijfeld meer opbrengt dan uw spaargelden op een spaarboekje bij de bank ?

“VERCOMO” biedt u naast de talrijke mogelijkheden van “sparen & beleggen” eveneens vele mogelijkheden van “hypothecaire leningen”.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze financiële producten!

Voorzorg : Sparen, Beleggen, Pensioen, Overlijden

Samen met u gaan we na wat u aan financiële middelen nodig acht om comfortabel te genieten van uw pensioen.  Vervolgens gaan we bepalen op welke wijze we deze financiële middelen gaan opbouwen : met fiscaal aftrekbare verzekeringscontracten (zoals o.a. pensioensparen, Lange Termijnsparen, ...) al dan niet gecombineerd met andere spaar- en beleggingsformules.

Daarbij dienen we ook rekening te houden met de gevolgen voor uw nabestaanden indien u voortijdig zou komen te overlijden en op welke manier we de financiële gevolgen van uw overlijden gaan beperken voor uw nabestaanden.

Op gebied van spaar- en beleggingsproducten is er een enorm aanbod. Aangezien de cliënt bij ons centraal staat, gaan we samen met u na wat u eigenlijk verwacht van uw spaar- of beleggingsproduct op welke termijn.

De ene cliënt heeft een zeer voorzichtig spaargedrag en heeft uiteraard graag een zo hoog mogelijk rendement zonder daarbij enig risico te lopen.

De andere cliënt daarentegen gaat voor een zo hoog mogelijk rendement, wetende dat hij mogelijk een risico loopt, hetgeen uiteraard vooraf duidelijk wordt besproken.

Wat voor spaarder u ook bent, voor elke cliënt kunnen wij een spaarproduct voorstellen dat aangepast is aan uw behoeften en profiel.

Enkele voorbeelden

Een “Tak 21-product” is een spaarverzekering, waarbij er zekerheid bestaat dat u uw ingelegd kapitaal behoudt, verhoogd met een jaarlijkse rente en waarbij er een mogelijkheid bestaat om hierboven op nog een “deelname in de winst” te ontvangen. Indien u deze spaarformule minstens 8 jaar behoudt, betaalt u géén roerende voorheffing.

Hypothecaire Leningen

Op gebied van “hypothecaire kredieten” werken we samen met een 12-tal kwalitatieve financiële instellingen. Op basis van het door u gewenste te ontlenen kapitaal, gaan we op zoek naar de beste aanbieding van dat ogenblik en bespreken we met u de diverse mogelijkheden omtrent duurtijd van de lening, vaste of variabele rentevoeten, enzovoort.

Als we spreken over “hypothecaire leningen” praten we meestal ook over de zgn. “schuldsaldoverzekering”. Ook hier zoeken wij voor u de beste aanbieding en stemmen vervolgens deze schuldsaldoverzekering nauwkeurig af op uw hypothecaire lening en gezinssituatie.

Kom eens met ons praten. Ongetwijfeld vindt u bij ons de meest geschikte formule om uw droom te financieren.