Motorvoertuigen

De burgerlijke aansprakelijkheid is een verplichte verzekering voor elk motorvoertuig dat zich op de openbare weg begeeft.

Als bijkomende waarborgen kan men kiezen voor de waarborgen :

  • Brand
  • Diefstal
  • Glasbraak
  • Schade door natuurkrachten
  • Schade ingevolge aanrijding met dieren
  • Stoffelijke schade aan het voertuig

Om de schade die u of uw motorvoertuig geleden heeft te verhalen bij een aansprakelijke tegenpartij, sluit u best een polis “rechtsbijstand” af.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekering burgerlijke aansprakelijkheid!