Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering die wordt opgelegd aan alle ondernemingen door de Wet van 10 April 1971, ter bescherming van de werknemers.
De werkgever is ertoe verplicht om zijn personeel te verzekeren tegen arbeidsongevallen en de ongevallen tijdens het normale traject van en naar het werk.

De vergoeding wordt berekend in functie van de bezoldiging van het slachtoffer en is beperkt tot het "wettelijk maximum", een jaarlijks geïndexeerd barema.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze arbeidsongevallen verzekering!