Pensioen – Overlijden – Gewaarborgd Inkomen – Medische Kosten

Als onderneming bent u in de mogelijkheid om ofwel de bestuurder of zaakvoerder van de onderneming ofwel de personeelsleden van de onderneming een polis aan te bieden, waarin volgende waarborgen kunnen opgenomen worden :

  • Pensioenkapitaal op een bepaalde leeftijd van de verzekerde persoon
  • Kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde persoon
  • Een rente in geval van werkongeschiktheid, zowel bij ongeval als bij ziekte
  • Een verzekering bij hospitalisatie

Dergelijke polissen bieden het voordeel dat – naast de uitmuntende extralegale voordelen – de premies voor de onderneming mogelijk fiscaal in mindering kunnen worden gebracht.

Pensioen

Deze waarborg voorziet de uitbetaling van een kapitaal op de in de polis vermelde leeftijd (bv. 60 of 65 jaar) van de verzekerde persoon.

Overlijden

Deze waarborg voorziet de uitbetaling van een kapitaal, indien de verzekerde persoon toch overlijdt vooraleer hij de in de polis vermelde eindleeftijd (bv. 60 of 65 jaar) bereikt.

Gewaarborgd Inkomen

Deze waarborg voorziet de betaling van een vooraf bepaalde maandelijkse rente, indien de verzekerde persoon werkongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval.

Medische Kosten (Hospitalisatieverzekering)

De hospitalisatieverzekering voorziet de terugbetaling van de medische kosten, welke gemaakt worden in het kader van een opname in het hospitaal of in het kader van een zware ziekte.

 

 

Contacteer ons voor bijkomende info over deze verzekeringen!