Brand & Bedrijfsschade

Brand

Brand door ontstaat meestal door een technisch defect, maar evenzeer bestaat de kans dat brand spontaan ontstaat, of door een onoplettendheid, een menselijke fout maar ook door opzet van anderen.

Naast een brandschade, kan een brandverzekering eveneens voorzien in de schade tengevolge van :

 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Aanraking door lucht- of ruimtevaartuigen
 • Elektrisch risico
 • Storm en hagel
 • Waterschade
 • Glasbraak
 • Aanrijding door voertuigen van derden
 • Arbeidsconflicten en aanslagen
 • Daden van vandalisme en van kwaadwilligheid
 • Rook
 • Diefstal

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze brandverzekering!

Bedrijfsschade

Stel, door een brand in uw onderneming kan u tijdelijk niet meer produceren (of verkopen), waardoor uw omzet daalt, maar waarbij wel een aantal kosten blijven bestaan, zoals afbetalingen voor leningen, bezoldigingen voor bedienden, de doorlopende vaste kosten, …

Daar waar de brandverzekering de vergoeding regelt voor de schade aan uw patrimonium (gebouwen, koopwaren, inboedel, …) zal een bedrijfsschadeverzekering tijdens de periode van onderbreking van uw activiteiten ingevolge een schadegeval (brand, waterschade, …) het verlies aan winst (bedrijfsresultaat) vergoeden.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekering bedrijfsschade!