Goederenverzekering

Een goederenverzekering kan zijn nut hebben voor iedereen, ongeacht de omvang of de activiteiten van uw onderneming.

Een zelfstandige loodgieter kan behoefte hebben aan de verzekering van de goederen die hij meeneemt in zijn bestelwagen, zoals bv. zijn eigen materiaal om mee te werken alsook de goederen die hij mee neemt om te plaatsen bij zijn cliënt. Hij kan deze goederen verzekeren tegen beschadiging ingevolge een ongeval, maar eveneens tegen diefstal.

Een onderneming die deelneemt aan een tentoonstelling of beurs, stelt gedurende een bepaalde periode haar goederen voor aan het publiek. Vanaf het vertrek in de eigen onderneming, tijdens de op- en afbouw van de tentoonstellingsstand, tijdens de beurs tot en met het terug afleveren van de goederen in de eigen onderneming kunnen wij hiervoor een passende goederenverzekering aanbieden.

Beroepsgoederenvervoerders (transportbedrijven, …) vallen veelal onder de zgn. “CMR-wetgeving” waardoor hun aansprakelijkheid voor de vervoerder goederen door wet geregeld is. Het gebeurt dat de waarde van de vervoerde goederen echter hoger is dan het bedrag waarvoor de externe vervoerder aansprakelijk is. Voor de eigenaar of belanghebbende van de goederen, kan het nuttig zijn de goederen tegen de effectieve waarde te verzekeren voor de risico’s tijdens laden, lossen en transport.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze goederenverzekering!