Pleziervaartuigen

De polis "pleziervaart" verzekert u o.a. tegen de volgende risico's:

Aansprakelijkheid

 • Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Alle door uw vaartuig toegebrachte lichamelijke en stoffelijke schade aan derden.
 • Verzekerd voor risico's zowel op het land als in het water.

Eigen schade verzekering

 • Brand, ontploffing en blikseminslag.
 • Diefstal volledig vaartuig.
 • Gedeeltelijke diefstal, vandalisme.
 • Storm, glasbreuk.
 • Alle ongevallen van de vaart.
 • Verzekerd voor risico's zowel op het land als in het water.

Opzoekingen, hulp, berging-opruiming

 • Opzoeking vaartuig van opvarenden.
 • Hulp van reddingsdiensten.
 • Berging en opruiming.

Persoonlijke ongevallen opvarenden

Verzekerd zijn alle opvarenden:

 • Hospitalisatiekosten
 • Medische kosten
 • Repatriëring
 • Invaliditeit
 • Overlijden

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze polis pleziervaart!