Pensioen – Overlijden – Gewaarborgd Inkomen – Medische Kosten

U bent in de mogelijkheid om voor uzelf een polis “vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ)” te onderschrijven waarbij volgende waarborgen kunnen opgenomen worden :

  • Pensioenkapitaal op een bepaalde leeftijd van de verzekerde persoon
  • Kapitaal in geval van overlijden van de verzekerde persoon
  • Een rente in geval van werkongeschiktheid, zowel bij ongeval als bij ziekte

Dergelijke polissen bieden het voordeel dat – naast de uitmuntende waarborgen – de premies voor u als zelfstandige fiscaal in mindering kunnen worden gebracht.

De premie die u als zelfstandige jaarlijks voor dergelijke polis ‘VAPZ’ mag betalen, bedraagt tussen de 1 % en de 8,17 % van uw jaarlijks beroepsinkomen.

Pensioen

Deze waarborg voorziet de uitbetaling van een kapitaal op de in de polis vermelde leeftijd (bv. 60 of 65 jaar) van de verzekerde persoon.

Overlijden

Deze waarborg voorziet de uitbetaling van een kapitaal, indien de verzekerde persoon toch overlijdt vooraleer hij de in de polis vermelde eindleeftijd (bv. 60 of 65 jaar) bereikt.

Gewaarborgd inkomen

Deze waarborg voorziet de betaling van een vooraf bepaalde maandelijkse rente, indien de verzekerde persoon werkongeschikt is ten gevolge van ziekte of ongeval.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over deze verzekeringenen!