Arbeidsongevallen Huispersoneel

Ieder gezin dat gebruik maakt van "huispersoneel" is verantwoordelijk voor de mensen die u in dienst hebt, met of zonder arbeidscontract, zoals bv. uw schoonmaakster, baby-sit, tuinman en eventuele anderen …

Enkele vragen en antwoorden :

Ik heb een polis burgerlijke aansprakelijkheid familie. Is dat niet voldoende?

Neen, de verzekering B.A.Familie dekt de schade veroorzaakt door uw werkneemster, of iemand anders van het huispersoneel, aan derden. De lichamelijke letsels aan het huispersoneel kunnen alleen verzekerd worden via de polis huispersoneel!

Waarom heb ik er alle belang bij mijn werkster te verzekeren?

Indien iemand van uw huispersoneel een ongeval heeft tijdens de werkuren, of op de weg van en naar het werk - in dit geval uw huis -, is de schadevergoeding voor uw rekening. En die kan HOOG oplopen !

Ben ik echt verplicht de schade te vergoeden?

Ja, u bent wettelijk verplicht: de werkgever dient een verzekeringscontract tegen arbeidsongevallen te tekenen ten voordele van het personeel dat hij tewerkstelt. Uw huispersoneel zal dus geen enkel probleem ondervinden om hun rechten te doen gelden

En indien ik niet over de middelen beschik om haar schadeloos te stellen?

Dan wordt uw huispersoneel uitbetaald door het Fonds voor arbeidsongevallen, dat zich, op zijn beurt, tegen u zal richten om de schade te verhalen.

Ik beschouw mezelf nochtans niet als 'werkgever' van mijn werkster!

Voor de wetgever bent u het in elk geval ! U wordt trouwens beschouwd als de werkgever van elke persoon die u betaalt voor huisdiensten in het kader van uw privé-leven.

Over welke personen en diensten gaat het dan?

Er bestaan verschillende categorieën :
Eerst en vooral zijn er de personen die op regelmatige basis bij u werken, zoals uw werkster en uw babysitter.
Dan zijn er de personen die af en toe een werk uitvoeren, zoals een schoonmaakploeg, een kok of een tuinier.
En tenslotte zijn er de personen aan wie u kleine herstel- of vernieuwingswerken in uw woning toevertrouwt.

indien mijn werkster mijn kantoor schoonmaakt, is ze dan verzekerd ?

Ja, in zoverre dat het lokaal dat ze schoonmaakt, deel uitmaakt van uw woning en bestemd is voor een vrij beroep of een handelszaak. Overigens geldt de waarborg eveneens voor het onderhoud van een tweede verblijfplaats.

Welke schade wordt door uw verzekering Huispersoneel gedekt?

Enerzijds dekken wij de medische en farmaceutische kosten, hospitalisatie in een gemeenschappelijke kamer en prothesen die zouden vereist zijn ten gevolge van het ongeval. En anderzijds vergoeden wij ook de schade van mogelijke gevolgen van het ongeval: tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid en overlijden.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekeringen arbeidsongevallen huispersoneel!