Persoonlijke ongevallen

Als zelfstandige of zelfstandig zaakvoerder kunt u niet genieten van de polis "arbeidsongevallen". De polis arbeidsongevallen is trouwens een verplichte verzekering ter bescherming van de werknemers en is dus niet van toepassing voor de zelfstandige.

Niettegenstaande bestaat er de mogelijkheid om de zelfstandige alsnog te verzekeren tegen de ongevallen die hem of haar kunnen overkomen, zowel tijdens het privé-leven als tijdens de beroepsactiviteiten.

 

Contacteer ons voor bijkomende info over onze verzekeringen persoonlijke ongevallen!